За мен

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Христо Димитров, Доктор по Кинезитерапия
Hristo Dimitrov, PhD Physiotherapy

Доктор по Физиотерапия/Кинезитерапия
Сертифициран БОБАТ Терапевт
Първият в България сертифициран терапевт по ортопедична медицина CYRIAX
Сертифициран Физиотерапевт в Германия

 

      

 Защитена дипломна работа за  образователно-квалификационна степен "Магистър":
„Кинезитерапия при импинджмънт синдром в областта на раменната става”

 

Защитен дисертационен труд за образователна и научна степен "Доктор" на тема:
Кинезитерапия при импинджмънт синдром в областта на раменната става” 2016г. Линк към сайта на НСА: https://nsa.bg/bg/news/id,2693
Регистър на защитените дисертации: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/44846

 

Бакалавърска степен по специалността "Медицинска кибернетика" с допълнителна специализация "Медицинска биология" - Нов Български Университет 2009г.
 

 
Женен с 1 дете. Владее английски, немски и руски език.
 

Опит:
Повече от 14 години в областта на Физиотерапията / Кинезитерапията.
2007-2012 НМТБ Цар Борис III гр. София (Транспортна болница)
2007-2018 Медицински Център Хармония ООД гр. София
2017- Специализирана Практика по Кинезитерапия "Физиоактив" ООД гр. София
Практически опит в работата с пациенти с мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични проблеми,  спортни травми, пациенти с необходимост от функционално възстановяване след ортопедични операции, пациенти с проблеми с периферната нервна система, пациенти след увреда на централна нервна система (ЦНС) - инсулт, множествена склероза, травматични увреди на ЦНС

 

Допълнителни квалификационни теоретични / практически курсове:

 

Невродинамика. Периферна нервна система

Специализиран лицензиран ОМТ практически курс на тема: Невродинамика. Мобилизация и Рехабилитация на периферната нервна система 08-10.10.2021 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия). Организатор и преводач на курса.

 

Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение

Специализиран практически курс на тема: Дисфункции на таза. Функционално изследване и лечение 29.04-01.05.2022 Physiognosis Training Center, София; Преподавател: John Langendoen (Нидерландия)

 

Спортна Физиотерапия:

Уебинар на тема: “Managing Shoulder Pain During the Barbell Snatch” 12.12.2020 Лектор Dr. Lauryn Ginsburg
Уебинар на тема: “How to Safely Strength Train Clients with Low Back Pain” 19.08.2021 Лектор Dr. Michael Mash, DPT, CSCS, BRM

 

The McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT)

Уебинар на тема: "Shoulder Pain an interactive case" 27.10.2020 Лектор Georg Supp PT, Dip MDT International MII

 

Кинезиотейпинг

Оновни нива 1, 2 - 2010г., Itzhak Friedman(Израел), 
Ниво за напреднали (advance level) 3 - 2011г., Itzhak Friedman(Израел)

 

Кинематик тейпинг:

КТ0 Основно ниво 10.11-11.11.2018г. Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)
КТ1 Ниво за напреднали Долен квадрант 26.09-27.09.2020г. Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)

 

Мануална терапия по концепцията „Мълиган”:

Нива А, B - 2010г-2011г.,Sakis Adamidis (Гърция)

 

Концепция за лечение на пациенти с неврологични заболявания, ортопедични заболявания Проприоцептивно – нервномускулно улесняване (ПНУ, PNF):

Основни нива (basic level) 1 и 2 - 2011-2012г., София, Sakis Adamidis, Savvas Mavromustakos (Гърция)
Основни нива (basic level) 1 и 2 09-13.03.2016; 09-13.04.2016; Болница "Токуда", София, Zdenka Sefman (Словения) Refresh
Ниво за напреднали (advance level) 3А - 26-29.09.2013г. Болница "Ароги", Солун, Гърция, Dominiek Beckers (Белгия), Savvas Mavromustakos (Гърция)
Специализиран практически семинар "PNF and Irradiation" - 28-29.03.2015г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия), Andrea Zoppi (Италия)
Специализиран практически семинар "Integration of neurodynamics in PNF concept" - 16-17.05.2015г. Токуда Болница, София, Zdenka Sefman (Словения)
Специализиран практически семинар "PNF and treatment of gait related problems" - 21-22.11.2015г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Ниво за напреднали (advance level) 3B - 16-20.01.2016г. Болница "Токуда", София, Zdenka Sefman (Словения)
Специализиран практически семинар "PNF and treatment of spine problems" - 13-14.02.2016г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Специализиран практически семинар "PNF and dysfunctions of hip, knee and shoulder joints" - 26-27.11.2016г. Токуда Болница, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Специализиран практически семинар "PNF and Irradiation" - 25-26.03.2017г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия) Refresh
Ниво за напреднали (advance level) 3B - 09.11-13.11.2017г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия)
Ниво за напреднали (advance level) 4B PNF in orthopaedics - 15.11-19.11.2018г. Physiognosis Training Center, София, Marcel Grzebellus (Германия)

 

Концепция за лечение на пациенти с неврологични заболявания Бобат (Bobath for adults):

Специализиран курс "Theraputical Approach with stroke patients" - 26-29.11.2015г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран лицензиран Основен курс I част "Бобат за възрастни - лечение на пациенти след увреда на ЦНС " - 07.05-14.05.2016г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран лицензиран Основен курс II част "Бобат за възрастни - лечение на пациенти след увреда на ЦНС " - 08.08-14.08.2016г. Tокуда Болница, София, Benedikt Boemer (Германия)
Специализиран курс "Theraputical Approach with stroke patients, based on Bobath and PNF" - 03.08-06.08.2017г. Physiognosis Training Center, София, Benedikt Boemer (Германия) Refresh
Специализиран лицензиран курс за напреднали по концепцията Бобат на тема "Рехабилитация на горен крайник след инсулт"- 05.02-09.02.2019г. Физиогнозис Трейнинг център, София, Benedikt Boemer (Германия)

  

Ортопедична медицина по (Д-р Джеймс Сириакс) James Cyriax, MD:

Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение” – 26-29.05.2016г., Белград, Сърбия, Steven De Coninck (Belgium)
Cyriax Модули B+C “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение” – 21-25.09.2016г., Белград, Сърбия, Steven De Coninck (Belgium)
Problem solving in orthopaedic medicine Cyriax – Webinar 21.11.2016г. Steven De Coninck (Belgium)
Clinical reasoning in orthopaedic medicine, applied to the extremties – Webinar 01.07.2017г. Steven De Coninck (Belgium)
Mechanical low back pain : clinical value of dural signs and symptoms – Webinar 23.09.2017г. – Steven De Coninck (Belgium)
Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение” – 15-17.03.2018г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
Cyriax Модул B “Лумбален дял на гръбначен стълб и сакроиличани стави – диагностика и лечение” – 17-19.03.2018г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
Cyriax Re Boost Курс “Практическо приложение на 97 техники и процедури за функционално изследване и терапия – диагностика и лечение” – 12-15.11.2019г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
Cyriax Модули за напреднали D+E “Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 12-15.11.2019г., София, България, Steven De Coninck (Belgium)
Cyriax Модули B+C “Лумбален, шиен, торакален дял на гръбначен стълб и сакроилиачни стави – диагностика и лечение”. 17-20.06.2021г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса
Cyriax Модул А “Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение”. 12-14.11.2021г., София, България, Steven De Coninck (Belgium), Организатор и преводач на курса

 

Мануален лимфен дренаж и Пълна противооточна терапия по метода на Dr. Vodder:

Основен курс по Мануален лимфен дренаж и Пълна противооточна терапия по метода на Dr. Vodder - 20-24.11.2019 Physiognosis Training Center, София, Evripidis Triantafyllou (Гърция)

 

Лазертерапия - 2009г. УМБАЛ "Царица Йоанна" (ИСУЛ), София, Доц. Дикова

 

Мануално-мобилизационни техники по „Терие” - 2008г. НСА, София, Проф. Крайджикова

 

Функционални изследвания в неврологията - 2009г. УМБАЛ "Александровска", София 

 

Класически тейпинг: 1-2 Декември 2013г., НСА, София, Д-р Мартин Еремиев

 

Приложна кинезиология:  10-12 Октомври 2014г. София, Проф. Василева (Русия)

 

 

СЕРТИФИКАТИ

КИНЕЗИОТЕЙПИНГ

 

ПНМУ (PNF)

 

ФИЗИОТЕРАПЕВТ (Германия)

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search