Кинематик тейпинг

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Създател на Кинематик тейпинг метода е физиотерапевта Джон Лангендоен.
Джон е преподавател по мануална терапия концепция Mейтланд (https://www.imta.ch/en/teachers/). Спортен физиотерапевт на корейския национален отбор по футбол по време на световните първенства през 2002 и 2006г. Физиотерапевт на руския национален отбор по хекей на лед 2005-2010г, Националният отбор на Иран по футбол 2009-2011, Мароко 2011-2012

Д-р Кензо Касе е пионерът на приложението на еластичния тейп в съвременната физиотерапия. Мускулно-скелетните проблеми при спортисти и неспортуващи хора започнаха да се подобряват по-бързо, по-ефективно и резултатът от лечението се запазваше по-дълго след появата и приложението на елстичния тейп. Откриването и развитието на еластичния тейп, приложението му и интегрирането в съвременната ортопедична мануална терапия (ОМТ) даде тласък на концепцията Кинематик тейпинг. Концепцията не използва принципите на приложната кинезиология

Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп и по специално еластичен тейп в съчетание с принципите на функционалното изследване и терапия в мануалната медицина. Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.
Аналогично на ОМТ в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:

1.Клинчино мислене/разсъждение. Адекватно приложен анализ и съставяне на обективна хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща неврологична дисфункция и/или мускулноскелетната дисфункция при пациента.
2.Тестуване. Приложение на обективни, валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ОМТ.
3.Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
4.Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
5.Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението

Какви са целите на приложение на кинематик тейпинг?

1.Подобрение на артериалния кръвоток (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода), както и стимулация на лимфния дренаж (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода).
2.Стимулиране на мобилизацията на сраствания след оперативни белези и др.
3.Релаксация на хиперактивни мускули.
4.Намаляване и превенция на болезнеността и раздразнението в мускула.
5.Улесняване на възстановяването на мускула
6.Намаляване на болката в дадена става, чрез ограничаване на движенията, провокиращи болка
7.Увеличаване на безболезнения обем на движение
8.Улесняване на безболезнения обем на движение при възстановяване от неврологични заболявания

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search