Походка при мозъчен инсулт с хемиплегия

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Хемиплегията представлява пареза/парализа на едната половина на тялото, като се засяга едната ръка и единия крак от една и съща страна на тялото.
Хемиплегия се установява при редица неврологични заболявания, но най-често се среща при хеморагични и исхемични мозъчни инсулти.


Непосредствено след увредата на пирамидния път е налице мускулна хипотония (слабост). По-късно може да се появи  спастично повишен мускулен тонус в горните и долните крайници. Той е резултат на отпадащото потискащо действие на пирамидния път върху периферната тонична рефлексна дъга. Постепенно в паретичните крайници се развиват контрактурни тенденции: флексорно-пронаторна за горен крайник и екстензорна за долен крайник. Те определят описаната от Wernicke-Man поза и походка характерна при хемиплегия.

При голяма част от пациентите с хемиплегия във фазата на начален контакт с опората се получава хиперекстензия в колянната става, за която често отговорна е глезенната става. При нея може да има нарушена мобилност поради повишен тонус на m. soleus и скъсяване на ахилесовотото сухожилие или т.н. адаптивен феномен (по Бобат и PNF).


Поради липста и на активност на m. tibialis anterior пациентът започва фазата на начален контакт не с петата, както е нормално, а с предноходилната част, което по-нататък в опорната фаза води и до прекомерен бърз стречинг на задната тибиална група мускули (m. triceps surae), което допълнително засилва хиперекстензията в КС.


В следващата фаза на поемане на опората поради слабост липсва и ексцентричен контрол на екстензорите в ТБС, което води също до продължаване на хиперекстензията в колянната става. Друга причина за хиперекстензията е невъзможността на пациентите да работят ексцентрично с m. quadriceps femoris., както и липса на т.н. централна стабилност.


Друга сериозна дисфункция влияеща върху опорната фаза е супинацията на ходилото при началните подфази на опорната фаза. Супинацията на ходилото води до неговата нестабилност и липса на опорна фаза, а ЦНС реагира с повишаване на флексорната активност на ходилото.
Особено влияние върху походката оказва също и непарвилното алиниране на ходилото. Когато ходилото се позиционира правилно, без да отива към супинация, се активират абдукторите, външните ротатори и екстензори в ТБС. Ходилата нормално имат триточкова опора и са ротирани навън, за да има правилна активация на мускулите в ТБС. При пациенти с хемиплегия ходилото не се алинира правилно а се измества към супинацияи външната част на ходилото поема тежестта. Това и липсата на централна стабилност нарушават средната опорна фаза - най-важната част от опорната фаза, при която кракът е поел цялата тежест на тялото, а другият крак е във въздуха и преминава пред опорния крак. Тук е необходима най-голяма стабилност на крака.


Друга дисфункция при ходенето е т.н. циркумдукция на засегнатия крак по време на махова фаза – „косяща“ походка тип Wernikeman. Причината е липсата на ексцентричен контрол /мускулът се удължава/ от страна на абдукторите на ТБС от другата страна, която е по-малко засегната /по Бобат се приема че са засегнати и двете страни, като едната е по-засегната от другата/.


При хемиплегия те всъщност работят концентрично/залавните места на мускула се приближават/ и заедно с m. quadratus lumborum правят задна елевация на таза и съответо ретракция на таза в опорната фаза.

Кинезитерапия за подобряване походката при хемипациент.:
-Подобряване на мобилността на глезенната става. Стречинг, мобилизация, инхибиране на повишения тонус на задната тибиална мускулатура и ахилеса. Правилно позициониране на ходилото на пациента, за да не стои в супинация и да не бъде нестабилно.
-Трениране на триопорен контакт на ходилото с повърхността.
-Засилване и подобобряване ексцентричната работа на m. quadriceps femoris.
-Подобряване на ексцентричната работа на абдукторите на по-малко засегнатата (непаретична) ТБС.
-Упражнения и активности за подобряване на т.н. централна стабилност в трупа, баланса и постуралния контрол.
-Правилно алиниране на тялото по време на опорната фаза т.е поставяне на на таза в/у ходилото.
-Контрол в/у т.н. асоциативни реакции (неконтролирани стереотипни, флексионни движения в засегнатия горен крайник)

 

За контакти: Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия
0887 544 955

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search