Рехабилитация на ръката след инсулт - II част

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Рехабилитацията на дланта и ръката започва още от първите дни и часове след инсулта.
В процеса трябва да бъдат ангажиран всеки един от екипа участващ в лечението на пациента - лекар, физиотерапевт, болногледач, медицинска сестра. Правилната стратегия и качествената рехабилитация още в началото дават посоката на бъдещото правилно възстановяване на ръката и дланта.Спазват се принципите на концепцията Бобат, която е 24 часова концепция за лечение на пациенти след увреди на централната нервна система.


Важно е да се знае, че още от първия ден ръката и дланта трябва да са позиционирани правилно, така че чрез нея пациентът да получава информация за положението на тялото в пространството.


Дланта трябва да бъде позиционирана така, че да се запазят функционалните обеми на движение във всички стави на пръстите и китката. Ако това не бъде направено се стига до слабост на собствените мускули на дланта - mm. lumbricales, mm. Interossei и мускулите на палеца и повишаване на мускулния тонус впоследствие на сгъвачите на китката и пръстите.


Често виждаме пациенти със сгъната в юмрук длан, което се дължи на повишената активност на мускулите на предмишницата и по специално сгъвачите на китката и пръстите.


Честата смяна на позицията на дланта по време на покой и не само, дава допълнителна информация и подържа обема на движение в дланта и китката. Необходимо е на пациента да се поставят в ръката предмети с различна повърхност, което стимулира подобряването на чувствителността.

Защо е важен контактно-ориентирания отговор на дланта(CHOR)?

Контактно-ориентирания отговор на дланта (Contactual hand-oriented response, CHOR) е плътен, фрикционен контакт на дланта с повърхността, което и позволява да започне правилното функционално възстановяване. Подържането на CHOR играе ключова, значима роля във възстановяването на целия горен крайник. Контактно-ориентирания отговор на дланта (CHOR) стимулира и улеснява:

- правилното позициониране на тялото в пространството. Това означава пациентът да не бъде наклонен повече надясно или повече наляво при изправен стоеж или седеж;
- баланса, чрез лекия контакт на дланта на засегната ръка с повърхността (Фиг. 4);
- подържането и стимулирането на мускулната дейност в ръката;
- подобряване на централната стабилност на тялото, което от своя страна води до по-добро възстановяване на движенията на раменната става, лакътната става и китката.

 

 

Фиг.4 CHOR. Kонтакт на дланта на засегнатата ръка с повърхността.

 

Подобряване активността и възстановяване на собствените мускули на дланта

Основните качества, които дланта притежава са сила на захвата и прецизни финни движения на пръстите. За да бъде пълноценно възстановяването на дланта се акцентира върху:

- Подобряване на чувствителността на дланта
- Подобряване на силата на собствените мускули на дланта за подобряване на финните движения, селективните движения, силата на захвата, подобряване различните захвати на дланта.
- Възстановяването на дланта трябва да бъде колкото се може по-функционално и да копира дейностите от ежедневието, които са били познати на пациента преди инсулта.

Собствените мускули на дланта - mm. lumbricales, mm. Interossei и мускулите на палеца играят важна роля за моделирането на дланта при хващането на предмети с различна форма, също така имат отношение към силата на захвата. Засилването на мускулите на палеца подпомага, както подобряването на финните движения и различните захвати, така и движенията на предмишницата като супинацията и пронацията.

Засилването на мускулите на дланта трябва да бъде в синхрон и да протича едновременно с даването на функционални задачи, копиращи дейностите на ръката и дланта в ежедневието. Изборът на функционална задача е различна за всеки един пациент и е съобразена с възможностите му.
Няколко важни условия дават предпоставка за правилен и по-пълноценен избор на задача за ръката и дланта:

 
- Моментните възможности на горния крайник, отчитайки раменната става, лакътната става, наличието на селективни движения, както и състоянието на мускулите на дланта и силата им;
- Въможността на пациента да осигури самостоятелно стабилност в зоната на тялото/трупа;
- Размерите, обема и формата на предметите, които бихме искали пациентът да достигне, хване и да извърши дейност с тях;
- Зрителият контрол върху изпълняваната задача е задължителен;
- Заобикалящата среда, в която се извършва действието. Правилно подредена стая, без предмети, които биха попречили изпълнението на задачата;
- Гласова стимулация от страна на терапевта за мотивиране на пациента;
- Подпомагане за извършане на задачата от страна на терапевта.

 

В заключение можем да кажем, че възстановяването на ръката и дланта минава през познаването от страна на терапевта на координираното и правилно взаимодействие между горния крайник и останалите части от тялото за използване на оптималния потенциал на горния крайник за неговото възстановяване, познаването на биомеханиката на раменния, лакътния комплекс.
Изключително важно е постигането на добра стабилна позиция на тялото независимо дали е в седеж или стоеж за последваща правилно изпълнена финкционалната задача, дадена на ръката и дланта.


Рехабилитацията на ръката и дланта минава през даването на задачи от ежедневието и зависи от много фактори един, от които е спазването на принипите на концепцията Бобат, използване на принципи, процедури и техники от концепцията PNF(Видео 1), правилно стартиране на рехабилитацията още от първия ден след инсулта, добра координация между членовете на екипа, участващи в лечението и възстановяването на пациента. Не на последно място степента на увредата играе ключова роля за пълното възстановяване на горния крайник, но неглижирането и непоследователната работа и неизползването на горния крайник усложняват процеса на възстановяване на ръката и дланта.

 

(Видео 1) Използване на една от основните процедури от PNF - Timing for emphasis

 

 

За контакти: Христо Димитров Доктор 0887 544 955 

 

 

Интересни статии по темата:

Рехабилитация след инсулт

Правилно позициониране на ръката при пациенти с инсулт

Рехабилитация на ръката след инсулт - I част

Болки в рамото след инсулт

Концепцията БОБАТ за лечение на увреди на Централна нервна система при възрастни

Успешно възстановяване от инсулт

 

 

 

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search