Предна кръстна връзка - Операция или консервативно лечение? - II-ра част

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

След травма в коляното и увреда на ПКВ какво следва: оперативно или неоперативно(консервативно) лечение?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен и варира в зависимост от това дали има съпътстващи увреди на други връзки в коляното (често в комбинация с увреда на ПКВ имаме и увреда на медиална колатерална връзка- МКВ), дали има увреди на менискус, дали има увреда на хрущяла.

 

Според Bollen S., 1998¹ увредите на структурите в коляното са както следва:

Предна кръстна връзка (ПКВ) - 47,8%,

Медиална колатерална връзка (МКВ) - 28,8%

ПКВ+МКВ = 12,7%

Задна кръстна връзка (ЗКВ) - 3,6%

Латерална колатерална връзка (ЛКВ) - 2%

По-сложни комбинации от увреди - 5,6%

 

Всяка година в САЩ около 200 000 човека получават увреди на предна кръстна връзка! Златният стандарт в тези случаи е да се направи реконструкция на предната кръстна връзка, ако пациентът е млад и активен. Все пак обаче правилният подход при такава увреда е от значение. Често спортистите се уверяват от специалистите, че след оперaцията ще се върнат към същото ниво на активност, както преди травмата. Това обаче не винаги е така.

 

Според Lynn Synder-Mackler ²(професор във факултета по физиотерапия на университета в Делауеър, САЩ) и наличната научна литература по проблема казва, че в спорта се завръщат от 55% до 65% от спортисите претърпели увреда на ПКВ. Това естествено не означава, че реконструкцията на ПКВ е неуспешна процедура.

 

Нашето мнение по въпроса е, че за да се реши какъв трябва да е подхода след увреда на ПКВ има няколко основни фактора:

 

- Физическа активност на пациента, вкл лични виждания и очаквания на пациента.

- Пълно или частично разкъсване на ПКВ

- Съпътстващи увреди на други структури в коляното

- Рискови фактори от оперативната намеса.

 

В направено научно изследване на 121 пациенти, които имат увреда на ПКВ, 62 от тях са преминали реконструкция на ПКВ, а другите 59 са започнали възстановяване/рехабилитация. 2 години след това и двете групи пациенти са показали подобни резултати във всички измерими параметри - качество на живот, функционалност, връщане към спорт.

Според Richard B. Frobell³ (от факултета по ортопрдия на университета Лунд, Швеция) е желателно първо да се започне с рехабилитация и ако след 2-3 месеца коляното е нестабилно тогава може да се пристъпи към реконструкция на ПКВ.

Нашето мнение по въпроса е ,че всичко това обаче зависи от конкретния случай, съпътстващи увреди, възраст, начин на живот на пациента и др. Направте си консултация при специалист, образни изследвания преди взимане на решение за оперативна намеса.

 

За контакти: Христо Димитров, Доктор по кинезитерапия

Тел. 0887 544 955

 

 За I-та част на статията вижте ТУК:

Следва...... III-та част

 


Библиография:
1.Bollen S. Ligament injuries of the knee--limping forward? Br J Sports Med. 1998 Mar;32(1):82–84.
2.http://tria.com/wp-content/uploads/2018/02/Snyder-Mackler-Lynn_Optimizing-Outcomes-and-Minimizing-Reinjury-after-Acute-ACL-Rupture.pdf
3.http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/richard-frobell(82ed69fd-88b7-428c-bd5d-6cf32e6d8f77)/publications.html

 

 

Адрес:
гр. София, бул. "Доктор Г.М.Димитров №62
(Кабинет по кинезитерапия "PhysioActive)

Телефонен номер: 0887 544 955

Facebook: Hristo Dimitrov Physiotherapist

 

 

© 2021 Христо Димитров - Доктор по кинезитерапия All Rights Reserved. Designed By Dess

Search